Stau acasa! Stai si tu! Viata are prioritate! Siguranta ta este si siguranta mea!

 

 

 

 

Informații utile

    Informații utile despre Termenii și Condițiile de Utilizare, Protecția Datelor Personale, Cookies.

Important

1. Informaţiile incluse în prezentul Site-indiferent de forma lor: scrisă, foto, video sau audio (cu excepţia celor care se supun GNU, GPL, CCPL ,CC BY-SA 2.5, -precum și versiunile anterioare și/sau ulterioare-TM , şi ©) sunt proprietatea CONSTRUIM-in continuare numit Deținător- şi colaboratorilor şi sunt prezentate fără nici un fel de garanţie. Nu se garantează acurateţea informaţiilor prezentate, acestea putând include erori de ordin tehnic sau de tehnoredactare, informaţiile din cadrul site-ului sunt oferite cu bună-credinţă, din surse apreciate ca fiind de încredere.


2. Orice informaţie disponibilă pe Site poate fi modificată fără nici o notificare prealabilă. Unde este cazul, nu se garantează că informaţiile ar fi exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele, pentru nici un scop. Informaţiile prezentate pe acest site de către terţi, colaboratori sau alte persoane fizice şi/sau juridice nu reprezintă nici punctul de vedere şi nici opinia Site-ul fiind doar punctul de vedere sau opinia autorului.
Deținătorul nu va fi făcut responsabil în cazul în care persoane sau companii indiferent de forma lor de organizare folosesc sau se bazează pe informaţiile sau pe opiniile conţinute în cadrul acestui Site.
Numele de companii, produse şi/sau servicii menţionate în prezentul Site sunt mărci înregistrate ale companiilor respective şi s-au utilizat în prezentul Site doar cu scop de analiză şi nu reprezintă reclamă nici pentru produs şi nici pentru compania deţinătoare a produsului.


3. Atenţie !
Autorii conţinutului documentelor prezentate pe Site precum şi a altor informaţii- link-urile externe (către diferite entități publice sau private din UE sau Non-UE)-, indiferent de forma lor de prezentare, administratorul webmasterul, designerul, şi celelalte persoane care au contribuit la realizarea prezentului Site, indiferent de modul şi valoarea contribuţiei personale, nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de prejudiciu-direct, indirect, accidental-rezultat din utilizarea, utilizarea defectuoasă sau neutilizarea informaţiilor de către terţi prezentate pe acest site, precum şi pentru nici un fel de erori sau omisiuni în conţinut care pot duce la tot felul de incidente survenite în timpul navigării pe site sau al navigării pe site-uri la care face trimitere prezentul Site.
Deşi în fiecare moment se fac eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii articolelor publicate în site, Site-ul nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa conţinutului său, a Site-ului, a software-ului ori a produselor şi serviciilor publicate sub egida sa. Site-ul nu îşi asumă răspunderea, în nici o situaţie, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site, chiar dacă Site-ul va atenţionase anterior că folosirea acestor informaţii fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.
Site-ul nu garantează acurateţea, corectitudinea sau caracterul actual al informaţiilor ori serviciilor furnizate de site. De asemenea, Site-ul nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe site sau în orice altă formă nu conţin viruşi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive.
Sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Site-ul pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apara ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.


4. Forţa Majoră
Site-ul, afiliaţii săi şi în general, furnizorii de informaţie către Site nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întarziere sau eroare în conţinutul furnizat de paginile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Site-ului.Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic de la Site, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă, etc.
5. Diverse
Schimbarea termenilor prezentului acord. Deținătorul este indreptaţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalitaţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica insă, Deținătorul vă va notifica prin intermediul emailului şi prin publicarea în prima pagină a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site şi folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afişării comentariilor privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.
De asemenea, unele servicii oferite de Site pot face obiectul unor termeni diferiţi, care vor fi afişaţi în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesaţi înainte de folosirea serviciului.
Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi. Părţi ale conţinutului inclus în Site pot să fie furnizate de terţe persoane cu care Site-ul are încheiate contracte de furnizare de conţinut. De asemenea, în interiorul continutului Site-ul pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane.
Prezentarea de reclame sau publicitate pentru persoane juridice şi / sau fizice se face doar pe bază de banner publicitar la schimb-încadrat în chenar sau neîncadrate-sau prin prezentarea în faţa numelui produsului sau numelui companiei a textului (P) sau (S), respectiv Publicitate sau Sponsor precum şi prin menţionarea expresă a sponsorilor prin utilizarea textului Sponsor sau Sponsori sau prin alte mijloace specifice, indiferent de dimensiunea,culoarea şi forma fontului utilizat.
Site-ul poate include legături (link-uri) externe spre alte situri sau pagini Web al căror conţinut nu se află sub controlul Deținătorului, iar acesta nu este responsabil în nici o măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane (fizice și / sau juridice), indiferent de forma de prezentare a informațiilor. De asemenea, Site-ul nu este responsabil asupra conţinutului paginilor / site-urilor la care se face trimitere din interiorul său, precum și la faptul că unele pagini / site-uri pot suferi modificări, pot fi șterse sau blocate.


6. Notificări: Orice notificare către Site trebuie trimisă în scris, prin intermediul poştei clasice și / sau electronice și / sau al faxului, la adresa menţionată în prezentul document.
Legea care guvernează acordul
Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţa instanţelor româneşti de la locul de domiciliu al Site-ului indiferent de domiciliul reclamantului și / sau domiciliul server-ului pe care este găzduit prezentul site.


7. Contact
Deținătorul poate fi contactat aici.
Vă mulţumim.

Informații despre GDPR

(Regulament Protecția Datelor Personale)

                
Politica de confidențialitate
    
Vă mulțumim pentru interesul acordat site-ului nostru. Protecția datelor este o prioritate deosebită pentru managementul www.agroline.eu Utilizarea paginilor de internet ale www.agroline.eu este posibil fără transmiterea datelor personale, însă dacă un vizitator dorește să folosească servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, cum ar fi achiziții, membri sau contactarea noastră, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul vizitatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui vizitator, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice privind protecția datelor specifice fiecărei țări aplicabil la www.agroline.eu Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, site-ul nostru ar dori să informeze publicul larg cu privire la natura, scopul și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesam. În plus, vizitatorii sunt informați, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor la care sunt îndreptățiți.

În calitate de deținător, www.agroline.eu a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare vizitator este liber să ne transmită date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon, e-mail etc.

1. Definiții

Declarația privind protecția datelor a www.agroline.eu se bazeaza pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastra privind protecția datelor trebuie să fie lizibila și ușor de ințeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicam mai întâi terminologia utilizată.

În aceasta declarație privind protecția datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:

a) Date Personale

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("vizitator"). Persoana fizica identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator on-line sau unul sau mai mulți factori specifici domeniului fizic, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.

b) Vizitator

Vizitatorul este orice persoană fizică identificată sau identificabila, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către deținătorul responsabil de prelucrare.

c) Procesare

Procesarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectueaza pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea procesării

Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

e) Profilare

Profilare inseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

f) Pseudonimizare

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit vizitator făără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Deținător sau deținător responsabil de procesare

Deținătorul sau deținătorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislața Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.

h) Procesator

Procesatorul este o persoana fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Beneficiar

Beneficiarul este o persoana fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu.

Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

j) Parte terță

Partea terță este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism decit vizitatorul, deținătorul, procesatorul și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

k) Consimțământ

Consimțământul vizitatorului este orice indicație liberă, specifică, informală și lipsită de ambiguitate a dorințelor vizitatorului prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa Deținătorului

Deținătorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispozitii referitoare la protecția datelor sunt:

În sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispozitii referitoare la protecția datelor sunt:

Crystal Palace
Email: crystal.palace.dpo[at]gmail.com
pentru: www.agroline.eu

3. Cookies

Paginile de internet ale site-ului www.agroline.eu folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate intr-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet

Multe site-uri internet și servere utilizeaza cookie-uri. Multe module cookie contin un cod asa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele internet pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferentieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de internet care contin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat utilizind unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, www.agroline.eu poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii usor de utilizat, care nu ar fi posibile fara setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în functie de utilizator. Cookie-urile ne permit, dupa cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introduca date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al vizitatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături intr-un magazin on-line. Magazinul on-line își amintește articolele pe care un client le-a plasat în cosul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Vizitatorul poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. Dacă vizitatorul dezactiveaza setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

4. Colectarea de date și informatii generale

Site-ul web al www.agroline.eu colectează o serie de date și informații generale atunci când un vizitator sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. informațiile colectate pot fi: (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un site de acces (așa-numitele referințe) sub-site-uri internet, (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6) o adresă de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii internet al sistemului de acces și informații care pot fi utilizate în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când folosiți aceste date și informații generale, www.agroline.eu nu trage concluzii despre vizitator. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigură viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației , și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, www.agroline.eu analizează anonim date și informțtii colectate în mod statistic (Google Analytics cookies), în scopul creșterii securității datelor și a securițătii datelor intreprinderii noastre și pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor de jurnal de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un vizitator.

5. Înregistrarea pe site-ul nostru

Vizitatorul are posibilitatea să se înregistreze pe site-ul operatorului, dacă site-ul furnizează această opțiune-nu este cazul pentru www.agroline.eu- cu indicația datelor cu caracter personal. Ce date personale sunt transmise deținătorului este determinată de respectiva interfață de intrare utilizată pentru înregistrare. Datele personale introduse de vizitator sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Deținătorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu un serviciu de coletărie sau un procesator de plată) care utilizează, de asemenea, date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuită deținătorului.

Prin înregistrarea pe site-ul operatorului-acolo unde este furnizată această opțiune-, se stochează și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii internet (ISP) și utilizată de vizitator, data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni folosirea abuziva a serviciilor noastre si, dacă este necesar, de a face posibila investigarea infracțiunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura deținătorul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă exista o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea vizitatorului, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permita operatorului să ofere vizitatorilor conținut sau servicii care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii problemei în cauza. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din înregistrările de date ale deținătorului.

Operatorul de date trebuie, în orice moment, să furnizeze informații, la cerere, fiecărui vizitator cu privire la datele care sunt stocate în legatura cu vizitatorul. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la cererea sau indicația vizitatorului, în masura în care nu există obligații legale de stocare. Toti angajații deținătorului sunt la dispoziția vizitatorului în această privință ca persoane de contact.

6. Înscrierea la revista (newsletter) site-ului (nu furnizăm acest serviciu)

Pe site-ul www.agroline.eu, utilizatorii primesc posibilitatea de a se abona la newsletter-ul www.agroline.eu. Interfața de intrare utilizată în acest scop determină ce date personale sunt transmise, precum și când newsletter-ul este comandat de la operator.  NU FURNIZĂM SERVICIUL DE ÎNSCRIERE LA NEWSLETTER!

www.agroline.eu informează periodic clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui newsletter despre ofertele www.agroline.eu newsletter-ul www.agroline.eu poate fi primit doar de către vizitator dacă (1) vizitatorul are o adresă de poștă electronică validă și (2) registrele vizitatorului pentru expedierea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis pe adresa de e-mail înregistrată de un vizitator pentru prima dată pentru expedierea buletinelor informative, din motive legale, în procedura dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare este folosit pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail în calitate de vizitator este autorizat să primeasca newsletter-ul. NU FURNIZĂM SERVICIUL DE ÎNSCRIERE LA NEWSLETTER!

În timpul înregistrării buletinului informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii internet (ISP) și utilizat de vizitator la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a ințelege (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a unui vizitator la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului protecției juridice a operatorului. NU FURNIZĂM SERVICIUL DE ÎNSCRIERE LA NEWSLETTER!

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru buletinul informativ vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail, atita timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de știri sau a unei înregistrări în cauză, deoarece acest lucru ar putea fi în cazul modificărilor ofertei de buletine informative, sau în caz de modificare a circumsțantelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terțe părti. Abonamentul la buletinul nostru de știri poate fi anulat de către vizitator în orice moment. Consimțământul privind stocarea datelor cu caracter personal, pe care vizitatorul le-a oferit pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se gasește o legatură corespunzătoare. De asemenea, este posibil să va abonați din buletinul informativ în orice moment direct pe site-ul operatorului sau să comunicați acest lucru operatorului intr-un mod diferit. NU FURNIZĂM SERVICIUL DE ÎNSCRIERE LA NEWSLETTER!

7. Newsletter-urmărire

Newsletter-ul www.agroline.eu poate conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing on-line. Pe baza pixelului de urmărire incorporat, www.agroline.eu poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de un vizitator și link-urile din e-mail au fost solicitate de vizitatori. NU FURNIZĂM SERVICIUL DE ÎNSCRIERE LA NEWSLETTER!

Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în buletine de știri sunt stocate și analizate de către deținător pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precum și pentru a adapta conținutul buletinelor de știri viitoare chiar mai bine la interesele vizitatorului. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Vizitatorii sunt în orice moment indreptățiți să revoce respectiva declarație separată de consimțământ emisă prin procedura dublu opt-in. Dupa o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către deținător www.agroline.eu consideră automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca revocare. NU FURNIZĂM SERVICIUL DE ÎNSCRIERE LA NEWSLETTER!

8. Posibilitatea de a contacta prin intermediul site-ului

Site-ul www.agroline.eu conține informații care permit un contact electronic rapid la www.agroline.eu, precum și comunicarea directa cu noi, care include și o adresa generală a așa-numita poștă electronică construim[at]agroline.eu. Dacă un vizitator contactează deținătorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de vizitator sunt stocate automat. Astfel de date personale transmise voluntar de către un vizitator către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării vizitatorului. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

9. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul de date procesează și stochează datele personale ale vizitatorului numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau în masura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările cărora operatorul este supus.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare stabilită de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

10. Drepturile vizitatorului

a) Dreptul de confirmare

Fiecare vizitator are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care îl privesc sau nu sunt procesate. Dacă un vizitator dorește să se foloseasca de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze crystal.palace.dpo[at]gmail.com

b) Dreptul de acces

Fiecare vizitator are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la deținător gratuit informații despre datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. în plus, directivele și regulamentele europene oferă vizitatorului acces la următoarele informații:
Scopurile procesării;
Categoriile de date cu caracter personal în cauză;
Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
Dacă este posibil, perioada prevazută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
Existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale de la operator, sau de restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la vizitator sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
Existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
Unde datele personale nu sunt colectate de la vizitator, orice informații disponibile cu privire la sursa lor;
Existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele avute în vedere astfel de procesare pentru vizitator.

Mai mult, vizitatorul are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, vizitatorul are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un vizitator dorește să se folosească de acest drept de acces, el sau ea poate oricând să contacteze crystal.palace.dpo[at]gmail.com

c) Dreptul la rectificare

Fiecare vizitator are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără intârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Luând în considerare scopurile prelucrării, vizitatorul are dreptul să completeze datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă un vizitator dorește să-și exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze crystal.palace.dpo[at]gmail.com

d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare vizitator are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o ștergere a datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate și operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive , atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:
Datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
Vizitatorul retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.
Vizitatorul se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative pentru prelucrare sau vizitatorul obiectează la prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
Datele personale au fost procesate ilegal.
Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus deținătorul.
Datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și un vizitator dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate www.agroline.eu, el sau ea poate oricând să contacteze crystal.palace.dpo[at]gmail.com. Un angajat al www.agroline.eu trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, deținătorii care prelucrează datele cu caracter personal pe care vizitatorul le-a cerut ștergerii de către acești deținătorilor a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al www.agroline.eu va lua măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul de restricționare a prelucrării

Fiecare vizitator are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricției de prelucrare în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de vizitator, pentru o perioadă care permite deținătorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea este ilegală, iar vizitatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora.
Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, însă acestea sunt solicitate de vizitator pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
Vizitatorul a formulat obiecții privind prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR până la verificarea faptului că motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale vizitatorului.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și un vizitator dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de www.agroline.eu, acesta poate oricind să contacteze crystal.palace.dpo[at]gmail.com Angajatul www.agroline.eu va aranja restricționarea prelucrării.

f) Dreptul la transferabilitatea datelor

Fiecare vizitator are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele personale cu privire la acesta, furnizate unui deținător, într-un format structurat, utilizat în mod obisnuit și care poate fi citit de mașina. Acesta are dreptul să transmita aceste date altui deținător fără a se împiedica de către operatorul caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cit prelucrarea se bazeaza pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cit prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, vizitatorul are dreptul să transmită date personale direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când nu face acest lucru afectează drepturile și libertățile celorlalți.

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, vizitatorul poate contacta în orice moment la crystal.palace.dpo[at]gmail.com

g) Dreptul de obiectare

Fiecare vizitator are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, care se bazează pe literele (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică și în cazul profilării pe baza acestor dispoziții.

www.agroline.eu nu mai prelucrează datele cu caracter personal în cazul în care obiecția nu este posibilă, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru procesarea care depășesc interesele, drepturile și libertățile vizitatorului sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale

În cazul în care www.agroline.eu prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, vizitatorul are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc pentru acest tip de marketing. Aceasta se aplica profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care vizitatorul obiectează la www.agroline.eu la procesarea în scopuri de marketing direct, www.agroline.eu nu va mai prelua datele personale în acest scop.

În plus, vizitatorul are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opuna prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc de către www.agroline.eu în scopuri științifice sau de cercetare istorică sau în scopuri statistice în temeiul la articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

Pentru a-si exercita dreptul de a prezenta obiecții, vizitatorul poate contacta orice angajat al www.agroline.eu. În plus, vizitatorul este liber în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul sau de a se opune prin mijloace automate prin utilizarea specificațiilor tehnice.
h) Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea

Fiecare vizitator are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod semnificativ, atăt timp cât decizia ( 1) nu este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între vizitator și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus deținătorul și care prevede, de asemenea, măsuri pentru protejarea drepturilor și libertăților vizitatorilor și a intereselor legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al vizitatorului.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între vizitator și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al vizitatorului, www.agroline.eu va pune în aplicare masuri de protecție a drepturilor și libertăților vizitatorilor și a intereselor legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dacă vizitatorul dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate oricând să contacteze crystal.palace.dpo[at]gmail.com

i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare vizitator are dreptul acordat de către legiuitorul european să-și retragă consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.

Dacă vizitatorul dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze crystal.palace.dpo[at]gmail.com

11. Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6 (1) lit. un GDPR servește drept baza legala pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care vizitatorul este parte, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricarui alt serviciu, prelucrarea se bazează privind articolul 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea masurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. www.agroline.eu este supus obligației legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR.

În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru protejarea intereselor vitale ale vizitatorului sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în www.agroline.eu, iar numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau altei persoane terțe . Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR.

În cele din urma, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Aceasta bază juridică este utilizată pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de www.agroline.eu sau de către o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sunt suprasolicitate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale vizitatorului care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă vizitatorul este clientul operatorului (considerentul 47 propoziția 2 GDPR).

12. Interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terță

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și / sau acționarilor noștri.

13. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru determinarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de pastrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit, atâta timp cât nu mai este necesară îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

14. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerinte legale sau contractuale; Cerinta necesara pentru a incheia un contract; Obligatia vizitatorului de a furniza datele cu caracter personal; consecintele posibile ale neindeplinirii acestor date

Declarăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual).
    
Uneori poate fi necesar să se incheie un contract în care vizitatorul ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Vizitatorul este, de exemplu, obligat să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când www.agroline.eu semnează un contract cu el sau ea. Neaplicarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu vizitatorul nu a putut fi încheiat înainte de furnizarea datelor personale de către vizitator, vizitatorul trebuie să contacteze crystal.palace.dpo[at]gmail.com www.agroline.eu pentru a solicita deținătorului dacă furnizarea datelor cu caracter personal este prevazută de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă exista o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neconformităților, furnizarea datelor cu caracter personal.

15. Existența unui proces decizional automat

Ca și companie responsabila, nu luăm decizii automate sau profilate.


Informare prelucrare date cu caracter personal - candidați
Vă mulțumim pentru ca ați aplicat pentru ocuparea unei poziții în cadrul companiei noastre, denumită (“Angajatorul” sau “Societatea”).
Societatea prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor care aplică pentru a fi angajate într-o funcție în cadrul Societății, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale privind confidențialitatea și protecția datelor, precum și politicilor interne privind protecția datelor și asigurarea securității acestora (“Candidatul” sau “Candidații”).
Scopul acestei Notificări privind Prelucrarea Datelor (“Notificarea”) este acela de a vă face cunoscută modalitatea în care vom trata datele dumneavoastră cu caracter personal incluse de dvs. în CV-ul dvs sau email-ului., în orice alt document pe care ni-l transmiteți în scopul aplicării pentru un post în Societatea noastră sau comunicate noua în cadrul interviurilor („CV”).
Prin urmare, vă informam că, în scopul derulării procesului de recrutare pentru postul pentru care ați aplicat și încheierii contractului de muncă (dacă este cazul), pe parcursul procesului de recrutare Societatea prelucrează datele dumneavoastră personale cuprinse în CV, în calitate de Candidat (ex: numele și prenumele dvs., sexul, data nașterii, adresa, stare civilă, e-mail, număr de telefon, experiența profesională anterioară, studii, imagine-în situația în care CV-ul conține poza dvs.-, alte informații pe care decideți să le treceți în CV, precum și alte informații pe care vi le vom solicita pe parcursul acestui proces și care au relevanță pentru aprecierea compatibilității experienței dvs. cu postul disponibil (toate denumite în continuare în mod colectiv „Date Personale”).
Prin furnizarea datelor de contact ale angajatorilor anteriori, sunteți de acord cu contactarea acestora în scopul obținerii de referințe despre activitatea dvs. profesională.
În măsura în care nu veți fi contactat pentru un interviu sau dacă, în urma procesului de recrutare, nu veți fi ales pentru functța pentru care ați candidat, vă vom pastra CV-ul în evidențele noastre pentru eventuale posturi similare de care ați putea fi interesat, dar nu mai mult de 12 luni după care vom distruge sau șterge datele din sistemele noastre. Datele dvs. Personale vor putea fi păstrate pentru o perioada mai mare în situația apariției oricărei situații litigioase dintre dvs. și noi, până la soluționarea acesteia.
Temeiul juridic al prelucrării Datelor dvs. Personale este consimțământul dvs. art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 679/2016 și necesitatea executării demersurilor necesare înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b) teza a doua din Regulamentul UE 679/2016) (dacă ați fost selectat ). Pentru transferul Datelor Personale către societăți din grup, temeiul juridic este interesul legitim al Societății (art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 679/2016).
Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun incident accidental sau intenționat cu privire la Datele Personale care au avut loc pe una dintre platformele online care au intermediat comunicarea între Societate și Candidat.
Societatea răspunde doar pentru acele incidente care s-au produs din momentul în care CV-ul dvs. a ajuns la noi.În temeiul prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, dvs. aveți următoarele drepturi:
- de a solicita Societății acces la Datele Personale, precum și rectificarea acestora;
- de a solicita ștergerea Datelor Personale, de a vă retrage consimțământul, cu mențiunea că acest lucru nu vă este afectată legalitatea prelucrării efectuată înainte de această retragere;
- de a solicita restrictțonarea prelucrării până la efectuarea rectificării datelor sau, în măsura în care vă retrageți consimțământul, până la momentul soluționării acestei cereri;
- de a vă adresa cu o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau instanțelor de judecată;
- dreptul la portabilitatea datelor (dacă se va aplica).Menționăm că, la nivelul Societții, nu există un proces decizional automat care să conducă la crearea unui profil al dvs., orice evaluări ale dvs., în calitate de candidat, de natura profesională, urmând a fi efectuate în limitele și cu procedurile permise de dispozițiile legale, de personalul nostru.

Vă mulțumim

Echipa CONSTRUIM


1. Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către un utilizator afișează un anumit site web. Site-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul site web, browserul accesează și transmite acest fișier către serverul site-ului web. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță site-ul web de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul site.
Exemplu:

Pentru un utilizator de Windows XP și Mozilla Firefox, cookie-urile stocate în calculatorul său se găsesc la următoarea locație:

C: \Documente și Setări\[nume_de_utilizator]\Datele Aplicațiilor\Mozilla\Firefox\Profiluri\[nume_profil].default\cookies.sqlite

Un cookie poate arăta așa:

SNID50=eR0azHquz-E32l1B7uLIasD63_ZWxrS9fkAc37Z4CQ=Q4levhdDnydqiJGNgoogle.ro/verify 9728 2076339328 30210107 446809680 30173295 *

2. Scopul cookie-urilor

Cookie-urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul site fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

În alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a site-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul site de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui site web.

În mod similar, cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe un site de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.

De asemenea, cookie-urile pot oferi site-urilor web posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

Este important de menționat faptul că site-urile web din România au obligația de a specifica în mod public dacă folosesc cookie-uri și în ce scop (vezi pct.5 – Reglementarea utilizării cookie-urilor).

3. Tipuri de cookie-uri
3.1. Cookie-uri specifice unei sesiuni online

Paginile web nu au memorie. Un utilizator care navighează de la o pagină web la alta va fi considerat de către site-ul web drept un nou utilizator. Cookie- urile specifice unei sesiuni stochează, de regulă, un identificator care permite utilizatorului să treacă de la o pagină web la alta fără să fie nevoie să introducă de fiecare dată informațiile de identificare (nume de utilizator, parolă, etc). Astfel de cookie-uri sunt utilizate la scară largă de către site-uri comerciale, spre exemplu, pentru a ține evidența produselor adăugate de către un utilizator în coșul de cumpărături. Atunci când utilizatorul vizitează o anumită pagină a unui catalog de produse și selectează anumite produse, cookie-ul reține produsele selectate și le adaugă în coșul de cumpărături, care va conține toate produsele selectate în momentul în care utilizatorul dorește să părăsească pagina.

Cookie-urile specifice unei sesiuni sunt stocate în memoria calculatorului utilizatorului doar pe durata unei sesiuni de navigare pe Internet și sunt șterse în mod automat în momentul în care browser-ul este închis. Pot deveni inaccesibile și dacă sesiunea a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp (de regulă, 20 de minute).

3.2. Cookie-uri permanente, persistente sau stocate

Cookie-urile persistente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă. Aceste cookie-uri pot reține preferințele utilizatorului pentru un anumit site web, astfel încât acestea să poată fi utilizate în cadrul altor sesiuni de navigare pe Internet.

Pe lângă informațiile de autentificare, cookie-urile persistente pot reține și detalii referitoare la limba și tema selectate pe un anumit site web, preferințe privind meniul unui site, pagini favorite în interiorul unui site, etc. Atunci când utilizatorul accesează un site pentru prima dată, acesta este prezentat în modul implicit. Ulterior, utilizatorul selectează o serie de preferințe, care sunt apoi reținute de către cookie-uri și folosite atunci când utilizatorul accesează din nou site-ul. Spre exemplu, un site web își oferă conținutul în mai multe limbi. La prima vizită, utilizatorul selectează limba engleză, iar site-ul reține această preferință într-un cookie. Atunci când utilizatorul vizitează din nou site-ul respectiv, conținutul va fi afișat automat în limba engleză.

Cookie-urile persistente pot fi folosite pentru identificarea utilizatorilor individuali și, astfel, pentru analizarea comportamentului online al utilizatorilor. Ele pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori ai unui site web, timpul (în medie) petrecut pe o anumită pagină, și, în general, performanțele unui site web. Aceste cookie-uri sunt configurate pentru a putea urmări activitățile utilizatorilor pentru o perioadă îndelungată de timp, în unele cazuri fiind vorba chiar despre ani.

3.3. Cookie-uri flash

Dacă utilizatorul are Adobe Flash instalat pe calculator, mici fișiere pot fi stocate în memoria respectivului calculator de către site-uri web care conțin elemente Flash (cum ar fi clipuri video). Aceste fișiere sunt cunoscute sub numele de „local shared objects” sau „cookie-uri flash” și pot fi utilizate pentru aceleași scopuri ca și cookie-urile obișnuite.

Atunci când cookie-urile obișnuite sunt șterse prin intermediul funcțiilor unui browser, cookie-urile flash nu sunt afectate. Astfel, un site web care utilizează cookie-uri flash poate să recunoască un utilizator cu ocazia unei noi vizite, dacă datele specifice cookie-urilor șterse au fost reținute și într-un cookie flash.

Întrucât cookie-urile flash nu sunt stocate în calculatorul utilizatorului în aceeași manieră în care sunt stocate cele obișnuite, ele sunt mai dificil de identificat și de șters. Băncile și site-urile de natură financiară folosesc astfel de cookie-uri tocmai pentru acest motiv. Pentru că sunt dificil de identificat, aceste cookie-uri sunt stocate în calculatoarele utilizatorilor pentru a permite autentificarea utilizatorilor și a preveni fraudele, deoarece eventualii infractori pot deține numele de utilizator și parola pentru autentificare, dar nu au acces la calculatorul utilizatorului. Astfel, cookie- urile acționează ca un al doilea nivel de autentificare, pe lângă numele de utilizator și parolă.

3.4. Cookie-uri first party vs cookie-uri third party

Fiecare cookie are un „proprietar” – site-ul web/domeniul Internet care plasează respectivul cookie.

Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, dacă utilizatorul vizitează www.apti.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul său este www.apti.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.

Un cookie third party (terță parte) este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț - spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, dacă utilizatorul vizitează www.apti.ro dar cookie-ul plasat pe calculatorul său are ca domeniu www.trafic.ro, atunci este vorba despre un cookie third party.

Grupul de Lucru Articolul 29 (alcătuit din autoritățile naționale pentru protecția datelor din statele membre ale Uniunii Europene) consideră că, din punct de vedere juridic, și având în vedere legislația europeană, noțiunea de „cookie third party” se referă la un cookie plasat de către un operator[1] distinct față de cel care operează site-ul web vizitat de către utilizator. Cookie-urile third party nu sunt strict necesare utilizatorului care accesează un site web, întrucât ele sunt, de regulă, asociate unui serviciu distinct față de cel care a fost „solicitat” în mod explicit de către utilizator (prin accesarea site-ului web).

4. Cookie-urile din perspectiva securității informatice și protecției vieții private

Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului utilizatorului de Internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator. Cookie-urile nu sunt viruși. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.

Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul utilizatorului, însă ele stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online, se înregistrează pe anumite site-uri web, utilizează sisteme de plăți electronice, etc. Deși, de regulă, informațiile sensibile sunt protejate pentru a nu putea fi accesate de persoane neautorizate, este însă posibil ca astfel de persoane să intercepteze informațiile transmise între browser și site-ul web. Chiar dacă sunt destul de rare, astfel de situații pot apărea atunci când browserul se conectează la server utilizând o rețea necriptată, cum ar fi un canal WiFi nesecurizat.

Pentru a reduce ricurile de interceptare a cookie-urilor, pot fi utilizate așa numitele „secure cookie” sau „HttpOnly cookie”. Cookie-urile de tip „secure” sunt menite să limiteze comunicarea informațiilor stocate în cookie-uri la transmiterea criptată, indicând browser- ului să folosească cookie-uri doar prin conexiuni sigure/criptate. Astfel, dacă site-ul web folosește HTTPS, cookie-urile aferente site-ului sunt marcate cu atributul „secure”, acest lucru împiedicând transmiterea lor către o pagină non-HTTPS, chiar dacă aceasta este localizată la același URL. Spre exemplu, dacă google.ro folosește un „secure cookie”, acel cookie poate fi obținut doar de către google.ro și doar de pe o conexiune https (care certifică faptul că cel care cere cookie-ul este Google Inc și nu altcineva). Atributul „HttpOnly” indică browserului să folosească cookie-uri doar prin intermediul protocolului HTTP (care include și HTTPS). Un cookie HttpOnly nu este accesibil prin metode non-HTTP, cum ar fi JavaScript, neputând fi ținta unor atacuri de tip cross-site scripting.[2]

O altă sursă de îngrijorare este reprezentată de utilizarea cookie-urilor în scopuri de publicitate direcționată comportamental. Astfel, cookie-urile pot fi utilizate de către companiile de publicitate online pentru monitorizarea comportamentului și preferințelor online ale utilizatorului, în scopul identificării și livrării către utilizator a celor mai relevante mesaje publicitare. Însă aceste preferințe nu sunt exprimate explicit sau conștient de către utilizator, ci sunt modelate în funcție de istoricul navigării online a utilizatorului, paginile vizualizate de către acesta, mesajele publicitare accesate. Spre exemplu, atunci când utilizatorul citește o pagină web despre mașini și se mută ulterior pe o altă pagină, mesaje publicitare referitoare la mașini vor fi afișate în noua pagină, chiar dacă aceasta nu are legătură cu mașini. Întrucât utilizatorul nu este informat despre faptul că acțiunile sale online sunt monitorizate, acest lucru generează îngrijorări referitoare la protecția vieții private.

Astfel, utilizarea cookie-urilor ridică îngrijorări referitoare la folosirea informațiilor reținute prin aceste cookie-uri în scopul monitorizării utilizatorilor şi folosirii de tehnologii de tip spyware, mai ales în cazurile în care informațiile sunt stocate în calculatoarele utilizatorilor și folosite pentru recunoașterea lor, fără ca utilizatorii să aibă cunoștință despre acest lucru sau să-și fi dat acordul în acest sens.

5. Reglementarea utilizării cookie-urilor

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională.

Astfel, Directiva 2002/58/CE (PDF) privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, modificată prin Directiva 2009/136/CE (PDF), prevede că :

“Art.5 - (3) Statele membre se asigură că stocarea de informaţii sau dobândirea accesului la informaţiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să își fi dat acordul, după ce a primit informaţii clare și complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia, cu privire la scopurile prelucrării. Aceasta nu împiedică stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia comunicării printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării de către furnizor a unui serviciu al societăţii informaţionale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator.”

Aceste prevederi au fost transpuse în legislația națională în Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare:

“Art.4 -

(5) Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:
abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul;
abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii clare şi complete care:
să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie uşor accesibile abonatului sau utilizatorului;
să includă menţiuni cu privire la scopul procesării informaţiilor stocate de abonat sau utilizator ori informaţiilor la care acesta are acces.

În cazul în care furnizorul permite unor terţi stocarea sau accesul la informaţii stocate în echipamentul terminal al abonatului ori utilizatorului, informarea în concordanţă cu pct. (i) şi (ii) va include scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi şi modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicaţiei de navigare pe internet ori alte tehnologii similare pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza accesul terţilor la aceste informaţii.
(51) Acordul prevăzut la alin. (5) lit. a) poate fi dat şi prin utilizarea setărilor aplicaţiei de navigare pe internet sau a altor tehnologii similare prin intermediul cărora se poate considera că abonatul ori utilizatorul şi-a exprimat acordul.
(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea sau accesul tehnic la informaţia stocată în următoarele cazuri:
atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisiei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice;
atunci când aceste operaţiuni sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale, solicitat în mod expres de către abonat sau utilizator.”

Conform acestor prevederi, utilizarea cookie-urilor third party este permisă cu următoarele condiții:

informarea utilizatorilor, într-o manieră clară, completă și ușor accesibilă, în legătură cu:
plasarea, de către un anumit site web, de cookie-uri în memoria calculatorului utilizatorului;
scopul utilizării cookie-urilor (informațiile stocate în cookie-uri și scopul în care aceste informații sunt utilizate);
modalitățile prin care utilizatorul poate șterge cookie-urile sau poate refuza accesul unor terți la informațiile stocate de respectivele cookie-uri;
obținerea acordului utilizatorului pentru plasarea de cookie-uri și pentru utilizarea informațiilor conținute de către acestea.
deși acordul utilizatorilor poate fi exprimat și prin utilizarea setărilor browser-ului folosit pentru navigarea pe Internet, este necesar ca și în acest caz să existe o informare prealabilă a utilizatorului în legătură cu plasarea de cookie-uri și cu scopul acestora.

Excepțiile prevăzute în legislația europeană și națională permit utilizarea de cookie-uri first party fără respectarea obligației obținerii acordului utilizatorului. În plus, în iunie 2012, Grupul de Lucru Articolul 29 a emis un aviz (PDF) prin care clarifică aceste excepții:

unele cookie-uri pot fi exceptate de la obligația obținerii acordului informat al utilizatorului în anumite condiții și dacă nu sunt utilizate în scopuri suplimentare. Astfel de cookie-uri includ: cookie-urile utilizate pentru memorarea informațiilor introduse de către un utilizator atunci când completează un formular online, cookie-urile utilizate pentru stocarea datelor tehnice necesare rulării de conținut video și audio și cookie-urile utilizate pentru personalizarea paginilor web (spre exemplu, cele care rețin preferințele referitoare la limba în care este afișat conținutul unui site web).
cookie-urile de tip first party nu generează riscuri pentru viața privată a utilizatorilor dacă site-ul web oferă utilizatorilor informații clare în ceea ce privește utilizarea de cookie- uri, precum și garanții privind protecția vieții private (spre exemplu, punerea la dispoziție a unui mecanism facil prin care utilizatorul să poată solicita ca datele sale să nu fie colectate) și dacă este asigurată anonimizarea informațiilor de autentificare.

6. Mecanismul „Do Not Track”

Așa cum am arătat la pct.5, la nivel european există reglementări referitoare la monitorizarea activităților online ale utilizatorilor în scopuri de marketing, fiind necesară, în general, obținerea acordului utilizatorilor pentru astfel de practici. Însă în alte părți ale lumii astfel de situații sunt mai puțin reglementate. În aceste condiții, în cadrul World Wide Web Consortium (W3C) se lucrează, în momentul de față, la un standard tehnic (și neutru din punct de vedere tehnologic) – „Do Not Track”. Acest standard va putea fi folosit de către utilizatori pentru a le spune browserelor să semnalizeze companiilor de publicitate faptul că nu doresc ca activitățile lor online să fie monitorizate.

W3C arată că „utilizatorii au dreptul să știe care date vor fi colectate și în ce scop vor fi utilizate. Având aceste informații, ei pot decide dacă să permită sau nu monitorizarea activităților desfășurate online și colectarea datelor cu caracter personal. Multe companii Internet folosesc datele colectate în legătură cu activitățile online ale utilizatorilor pentru a personaliza conținutul furnizat utilizatorilor și a direcționa către aceștia mesaje publicitare relevante, în funcție de interesele identificate pe baza informațiilor colectate. Deși unii utilizatori apreciază această personalizare a conținutului și a mesajelor publicitare în anumite contexte, alții sunt îngrijorați în legătură cu ceea ce percep a fi o intruziune în viața lor privată.

În aceste condiții, utilizatorii au nevoie de un mecanism care să le permită să-și exprime preferințele cu privire la monitorizarea activităților desfășurate online; acest mecanism trebuie să fie ușor de configurat și eficient. În plus, site-urile web care nu pot sau nu vor să furnizeze conținut fără să ofere în același timp și publicitate comportamentală sau fără să colecteze date despre utilizatori au nevoie de un mecanism prin care să indice aceste lucruri utilizatorilor și să le permită acestora să ia o decizie în cunoștință de cauză.”

Scopul standardului „Do Not Track” este „de a oferi utilizatorului posibilitatea de a-și exprima opțiunile personale cu privire la monitorizarea activităților desfășurate online și de a comunica aceste opțiuni fiecărui server sau aplicație web cu care interacționează, permițând astfel fiecărui serviciu accesat fie să-și ajusteze practicile în funcție de opțiunile utilizatorului, fie să ajungă la un acord separat cu utilizatorul, care să fie convenabil ambelor părți. Principiul de bază este că exprimarea preferințelor privind monitorizarea este transmisă doar atunci când reflectă o opțiune deliberată a utilizatorului. În lipsa unei opțiuni a utilizatorului, se consideră că preferința privind monitorizarea activităților online nu este exprimată.”
Funcționalități Do Not Track pentru motoarele de căutare

Optiuni pentru împiedicarea monitorizării activității online a utilizatorului sunt implementate astăzi în diverse forme. De la Internet Explorer 8 care îți oferă posibilitatea să blochezi site-uri terțe care lasă conținut atunci când vizitezi un website, până la noile extensii, add-ons și opțiuni introduse chiar în preferințele motorului de căutare. În lipsa standardului amintit mai sus, la unele motoare de căutare e mai evident cum activezi această funcționalitate, la altele e mai ascuns. Instrucțiuni pentru a seta mecanismul Do Not Track pentru Safari, Internet Explorer 9, Firefox și Chrome găsești aici

Numărându-se printre ultimii care introduc această funcționalitate, versiunea numărul 23 Google Chrome oferă posibilitatea instalării extensiillor Do Not Track Me, AVG Do Not Track sau Keep My Opt-Outs care blochează cookie-uri și împiedică (momentan) doar companiile de publicitate americane să personalizeze anunțurile în funcție de comportamentul online al utilizatorului de internet.

Firefox, pe lângă add-on-ul Do Not Track Me, oferă și opțiunea „Tell web sites I do not want to be tracked” ce poate fi configurată în meniul privacy. Mai mult, Internet Explorer 10 vine cu Do Not Track ca opțiune default. Decizia Microsoft a stârnit o serie de reacții puternice, răspunsul unor companii precum Yahoo și Apache fiind că vor ignora semnalele Do Not Track ale Internet Explorer 10.

O altă unealtă pe care o poți instala pe majoritatea motoarelor de căutare (și chiar ca aplicație pe iOS) este Ghostery. Ghostery scanează pagina pe care o vizitezi și te anunță de existența elementelor instalate de site-uri terțe pentru a îți urmări activitatea. Îți poți seta apoi preferințele în funcție de categoriile din meniu: advertising, analytics, beacons, privacy, widgets. Mai multe informații aici.

De menționat este faptul că nu toate funcționalitățile Do Not Track blochează cookie-urile. Așadar e bine să verifici ce intră în componența fiecărei extensii Do Not Track și să o alegi pe cea care reprezintă cel mai bine limitările pe care vrei să le transmiți site-urilor care îți monitorizează activitatea pe internet.

Overview interesant aici.
7. Recomandările IAB România pentru administratorii de site-uri web privind cookie-urile

În iunie 2012, IAB România a publicat o serie de recomandări privind utilizarea cookie-urilor de către site-urile web. Aceste recomandări au fost grupate în două categorii:

7.1. Informarea utilizatorului

În momentul în care un site web folosește cookie-uri, fie în interes propriu, fie din partea terților, acesta trebuie să pună la dispoziția utilizatorului, în mod vizibil și clar, cel puțin următoarele informații:

faptul că site-ul utilizează cookie-uri – în special menționat dacă sunt plasate de terți (în scopuri de publicitate targetată, de exemplu) și menționarea clară a scopurilor pentru care site-ul respectiv folosește cookie-uri;
ce sunt cookie-urile;
care este rolul lor;
de ce sunt folosite de terți;
ce tip de informații sunt accesate cu ajutorul cookie-urilor;
cookie-urile, securitatea și confidențialitatea datelor personale;
managementul cookie-urilor prin intermediul setărilor browserului;
de ce sunt cookie-urile importante pentru Internet;
dezinstalarea cookie-urilor de la terți;
ce se întâmplă dacă utilizatorul refuză cookie-urile.

7.2. Modul de prezentare a acestor informații

informațiile referitoare la cookie-uri trebuie prezentate pe site într-un mod vizibil și accesibil utilizatorilor;
trebuie să existe un link separat de „termeni și condiții” sau „politica de confidențialitate”;
acest link trebuie să fie ușor de reperat sau utilizatorului trebuie să i se indice existența acestui link și a informațiilor referitoare la cookie-uri;
utilizatorului trebuie să îi fie recomandat în mod vizibil să citească aceste informații și instrucțiuni;
recomandări: fie printr-un banner plasat în primul ecran, fie printr-un sticky ribbon, fie printr-un widget plasat vizibil – utilizatorului trebuie să i se aducă la cunoștință că site-ul folosește cookie-uri și să i se recomande informarea suplimentară referitoare la acestea.

8. Gestionarea, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Informații detaliate referitoare la modalitățile de gestionare, dezactivare și ștergere a cookie- urilor prin utilizarea setărilor broswer-ului folosit pentru navigarea pe Internet sunt disponibile la următoarele adrese:

8.1. Internet Explorer și Microsoft Edge

Ștergerea și gestionarea modulelor cookie (IE 8, 9 și 10, plus versiunile ulterioare):

Internet Explorer 8
Internet Explorer 9
Internet Explorer 10

Microsoft Edge


8.2. Mozilla Firefox

Setările pentru cookie-uri și depanarea cookie-urilor (activare și dezactivare cookie-uri, eliminare cookie-uri, blocarea anumitor site-uri de la plasarea de cookie-uri, deblocarea plasării de cooki-euri, etc)

Şterge cookies pentru a elimina informaţiile stocate în computerul tău de alte pagini web

8.3. Google Chrome

Gestionarea cookie-urilor (ștergere, blocare, permitere, stabilirea de excepții, etc)

Gestionarea cookie-urilor și a datelor despre site-uri

8.4. Safari

Ștergerea istoricului și a cookie-urilor din Safari pe iPhone, iPad sau iPod touch


8.5. Opera

Gestionare și ștergere cookie-uri (doar în limba engleză)

Gestionarea cookie-urilor și a datelor despre site-uri

9. Surse și informații suplimentare:

Acest document a fost creat și este întreținut de ApTI. Informații actualizate la data de 15.02.2013.
Pentru orice informații sau pentru corecturi vă rugăm să ne contactați.


Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare

World Wide Web Consortium, Tracking Preferences Expression (DNT), W3C Working Draft, 2 Octombrie 2012

Secure Cookies

Wikipedia - HTTP Cookie

Izolări spumă poliuretanică

Executăm lucrări profesionale de izolare cu spumă poliuretanică, membrană lichidă poliuretan, precum și cu produsele urespray & hyperdesmo.

Asigurăm calitate la prețuri avantajoase! Garantăm execuția lucrării în termenul agreat cu clientul

Pentru informații suplimentare și ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați!

© Copyright 2016-2020 Construim-Toate drepturile rezervate.

 0773302233 -  Izolații Spumă Dumbrăvița